Онлайн магазин с iopz.com

Информация свързана с онлайн магазините

Онлайн разплащания за бизнеса

Много хора си задават въпроса, кой метод за плащания в Интернет е най-подходящ и безопасен. Този въпрос вълнува, както търговците и собственици на онлайн бизнес, така и потребителите на стоки и услуги в интернет. Мнението на специалистите е, че най-удачен и най-предпочитан метод през последните години стана откриването на банкова сметка за онлайн разплащане известен като internet merchant account, IMA. Той позволява плащания чрез дебитни и кредитни карти, а за доставчици на разплащателни услуги се посочва PayPal.

Онлайн разплащанията са една значително лесна и удобна форма за всеки малък и среден бизнес. Потребителите днес в интернет пространството все повече прибягват към тази форма, а това до голяма степен увеличава и удобството при пазаруване.

Приемането на фактури за дадена продажба става все по-приятно с този метод, а традиционният начин на плащане на каса и в кеш, дългите обработки на приетите плащания изоставят своите темпове.

За плащания онлайн се ползва мрежата, а бързината на обслужване и услугите при по-големи покупки стават, чрез дебитни и кредитни карти. За да се извършат плащанията към електронният магазин се преминава през определени банкови сметки и процедури.

Онлайн разплащания с карти крият известна доза риск от измами и в тези ситуации банките изискват да се оперира според конкретно изградени правила и в сравнение с конвенционална транзакция, която се прави и в реален магазин.

При плащания с дебитни карти е нужно спазване на определени норми, концепции и термини.

Така например получател на плащане може да е банката или друга финансова институция, която предоставя услуги за и обработва дебитни и кредитни карти. Така дадената институция изисква пари от клиента, извършва транзакцията и превежда пари по сметката на търговеца.

Сметки за онлайн разплащания се правят при спазване на определени условия. Банката от своя страна издава IMA и по този начин плащанията с кредитни карти могат да бъдат правени и „офлайн”. В такива ситуации може да бъде открита и друга сметка, която да обслужва интернет транзакциите. По този начин улеснението с разплащанията се извършва на най-високо ниво и без да крие опасности.

С цел предпазване на търговците и предотвратяване на измами и злоупотреби с картодържателя се създава и нова услуга, която позволява идентифициране по време на пазаруване онлайн. Такива карти са MasterCard известна като MasterCard SecureCode и Visa със защитата Verified by Visa.