Онлайн магазин с iopz.com

Информация свързана с онлайн магазините

Интернет маркетинг и измеримост

Маркетолози не са напълно удовлетворени от шанса за измеримост на резултати от дадени маркетинг кампании.

Преимущество имат онлайн каналите с тяхната измеримост, която се развива постоянно към по-добро. Това се извършва, с цел да бъдат предоставени възвръщаемост на инвестициите от направения маркетинг. Този подход има, за цел да промени начинът на маркетолози за подобряване на взаимоотношенията с агенции за реклама и общуват с медии. Фокусирането се насочва към подобряване ефективността на маркетинга. Сам по себе си Интернет е най-ефективната медия за маркетинг, на база CPM. Тук значение има цена за придобиване на клиент и цена на респондент.

Интернет предоставя желаната най-ниска цена за спечелване на респондент и висока възвръщаемост на инвестиция ROI в маркетинга в Интернет.

Интернет е още най-измеримата медия. Всеки захванал се с реализиране на собствен онлайн бизнес, трябва да умее да реализира потенциала, който анализът на сайта предоставя, а именно интерактивност на посетители, оценка на ефективност, измеримост на ефективността на кампанията и съдържанието.

Казано по друг начин нещата стоят така – узнайте дали кампанията е успяла достатъчно добре да мотивира посетителите и да подтикне към желано действие. Тук не са достатъчно само кликовете на сайта. Уникалните посетители в уеб сайта са от значимост за маркетинга, а тук значение има и колко ще струва всеки.

Очакванията за в най-близко бъдеще са насочени именно към разгръщане на новият маркетинг, който да представлява диалог с в реално време с потребителя и да носи голяма възвращаемост на инвестиция.