Онлайн магазин с iopz.com

Информация свързана с онлайн магазините

Интернет маркетинг и бранд

Интернет технологии позволяват да се достигне до различни целеви групи, а именно търсене по ключови думи, персонализирани уеб страници, дискусионни групи, видео съдържание, блогове, специализирани сайтове и портали, онлайн списания, мрежи и други. Всички те позволяват на потребителя да стане съпричастни и да представи своите предпочитания към конкретен продукт, или услуга или бранд. Това става възможно, чрез интерактивност на съдържание и чрез различни приложения ползвани в Интернет. Таргетираният диалог предоставя уникално предимство на даден бранд пред конкуренцията му. Онлайн маркетингът не е само другата медия, която познаваме като телевизия, външна, радио, печатна реклама и т.н. Интернет маркетингът предоставя възможност за ползване на дадена марка, съдържание, приложения и комуникационни канали за извличане на специфичното действие от самия потребителя, а именно покупка/продажба, това става реално само при качествено анализиране.

Съвременният потребител има възможност да сравнява измежду множество марки, стоки, услуги и ефективно с помощта на интерактивни канали. За онлайн маркетинг е характерно, че поставя не продукт или услуга в самия фокус на вниманието, а самия потребителя. Всичко това допринася маркетингът да се мени към диалог с потребители на всеки етап, както при покупка, така и само по време на диалог.

Онлайн каналите от своя страна предоставят предимство за създаване на преживяване и очертават път за действие. Интерактивните средства, дават възможност на всеки потребител да търси и проучва стоки и услуги, които желае. Интернет предоставя възможността на различните брендове да представят в полза на потребителя, а марката превръща това, което споделят потребителите за нея в номер едно.